W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet Dolnośląski DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

NIP 894 230 62 69, REGON 931056267

www.dsw.edu.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) /DSWweWroclawiu/SkrytkaESP

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod liczbą porządkową 118. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/214/1/97 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30 czerwca 1997 roku.

Założyciel Uczelni - Zarząd Pro Universitate sp. z o.o. dokonał Uchwałą nr 2/3/2023 Z z dniem 3 kwietnia 2023 roku zmiany nazwy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu na Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu Uchwała nr 2/3/2023 Zarządu Pro Universitate sp. z o.o. .

Dnia 4 kwietnia 2023 roku Minister Edukacji i Nauki nr DSW-WUN.8011.10.2023.1.BK dokonał wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem wpisu do ewidencji 118 w rubryce pn. "nazwa i adres uczelni" w brzmieniu Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu, 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55  Decyzja Ministra Edukacji i Nauki nr DSW-WUN.8011.10.2023.1.BK

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajduje się

§ Wydział Studiów Stosowanych


Uprawnienia do prowadzenia studiów:

§ Administracja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-280/EKo/2000 z dnia 31 maja 2000 roku),

§ Administracja, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 33/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku),

§ Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 13/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-497/07 z dnia 31 lipca 2007 roku),

§ Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-10368-3/IŻ/10 z dnia 24 września 2010 roku),

§ Dietetyka i promocja zdrowia, studia pierwszego stopnia (decyzja MEiN nr DSW-WNN.8014.34.2021.1.IZ (DSW.WNN.5014.312.2020 z dnia 23 marca 2021 r.),

§ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS.1-0143-26/JL/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku),

§ Finanse i Rachunkowość, studia pierwszego stopnia (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 11/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.),

§ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-138/06 z dnia 21 lipca 2006 roku),

§ Geodezja i kartografia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-02-4003-28/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku),

§ Human resources i coaching studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 15/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Human resources i coaching studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 16/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Informatyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNN.6022.28.1.2016.AN z dnia 8 sierpnia 2016 roku),

§ Komunikacja wizerunkowa, studia pierwszego stopnia (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 23/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.),

§ Komunikacja wizerunkowa, studia drugiego stopnia (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 24/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.),

§ Kosmetologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.114.2021.1.SG z dnia 25 czerwca 2021 r.),

§ Logistyka, studia pierwszego stopnia inżynierskie (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 12/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.),

§ Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 13/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.),

§ Marketing i sprzedaż, studia drugiego stopnia (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 20/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.),

§ Media design i marketing wizerunkowy, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.4.2017.EK.3 z dnia 17 maj 2017 roku),

§ Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.207.2015.5.ŁA z dnia 22 grudnia 2015 roku),

§ Media kreatywne: projektowanie gier i animacji studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 14/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS i-0145/184/TBM/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),

§ Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-0145-339/TBM/01 z dnia 26 czerwca 2001 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 22/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)

§ Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS i-0145/184/TBM/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),

§ Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1792/Rej.118/EKo/04 z dnia 11 października 2004 roku),

§ Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 23/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)

§ Praca socjalna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-138/07 z dnia 6 lipca 2007 roku),

§ Praca socjalna, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 44/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku),

§ Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.24.2021.5.SG z dnia 24 czerwca 2021 r.),

§ Psychologia, studia jednolite magisterskie (uchwała senatu uczelni nr 45/2013 z dnia 3 października 2013 roku),

§ Psychologia, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 43/2015 z dnia 10 września 2015 roku),

§ Psychologia, studia jednolite magisterskie (uchwała senatu uczelni nr 17/2018 z dnia 24 maja 2018 roku),

§ Resocjalizacja, studia drugiego stopnia (zarządzenie Rektora nr 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku),

§ Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja MEiN DSW-WNN.8014.2.2022.4.MS z dnia 20 kwietnia 2022 roku),

§ Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja MEiN DSW-WNN.8014.151.2022.3.MS z dnia 15 czerwca 2022 roku),

—-

Władze uczelni

Kanclerz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW -Krzysztof Kamiński

Magdalena Fit- Zastępca Kanclerza ds. rozwoju i infrastruktury

Magdalena Nowak- Zastępca Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką

Rektor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW - dr hab. Sławomir Krzychała, prof. Uniwersytetu DSW

Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

skład Senatu 2023-2025
pdf, 83 kB
Odpowiedzialny za treść: Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Wytworzył: Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Data wytworzenia: 04.05.2020
Opublikował w BIP: Beata Zacharewicz
Data opublikowania: 04.05.2020 09:00
Liczba pobrań: 110

Rada Akademicka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

skład Rady Akademickiej
pdf, 84 kB
Odpowiedzialny za treść: Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Wytworzył: Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Data wytworzenia: 07.03.2024
Opublikował w BIP: Beata Zacharewicz
Data opublikowania: 14.03.2024 09:02
Liczba pobrań: 53

Wydział Studiów Stosowanych

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych- dr Joanna Minta, prof. Uniwersytetu DSW

Prodziekan ds. kształcenia - dr Anna Motylska-Kuźma

Prodziekan ds. kształcenia - dr Piotr Para

Prodziekan ds. kształcenia - dr Aleksander Korchut


Inspektor Ochrony Danych

Mateusz Potocki

iod@dsw.edu.pl


W 2013 roku w struktury DSW została włączona DWSSP „ASESOR” we Wrocławiu


Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695.). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Uniwersytet Dolnośląski DSW powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Uniwersytet Dolnośląski DSW będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Uniwersytet Dolnośląski DSW  może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku Uniwersytet Dolnośląski DSW, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Uniwersytetowi Dolnośląskiemu DSW j na jeden z niżej wymienionych sposobów: złożyć osobiście w siedzibie Uczelni lub przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Małgorzata Olszewska, Uniwersytet Dolnośląski DSW, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław,

przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl 

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Redaktor strony BIP Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW  Małgorzata Olszewska malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl

Załączniki:

Odpowiedzialny za treść: Zarządu Pro Universitate
Wytworzył: Zarządu Pro Universitate
Data wytworzenia: 04.05.2020
Opublikował w BIP: Beata Zacharewicz
Data opublikowania: 04.05.2020 09:00
Liczba pobrań: 134
Odpowiedzialny za treść: MEiN
Wytworzył: MEiN
Data wytworzenia: 04.05.2020
Opublikował w BIP: Beata Zacharewicz
Data opublikowania: 04.05.2020 09:00
Liczba pobrań: 125
skład Senatu 2023-2025
pdf, 83 kB
Odpowiedzialny za treść: Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Wytworzył: Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Data wytworzenia: 04.05.2020
Opublikował w BIP: Beata Zacharewicz
Data opublikowania: 04.05.2020 09:00
Liczba pobrań: 110
skład Rady Akademickiej
pdf, 84 kB
Odpowiedzialny za treść: Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Wytworzył: Senat Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Data wytworzenia: 07.03.2024
Opublikował w BIP: Beata Zacharewicz
Data opublikowania: 14.03.2024 09:02
Liczba pobrań: 53
Wytworzył: Małgorzata Olszewska
Data wytworzenia: 04.05.2020
Opublikował w BIP: Małgorzata Olszewska
Data opublikowania: 04.05.2020 09:00
Ostatnio zaktualizował: Beata Zacharewicz
Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2024 15:47
Liczba wyświetleń: 245